DISCLAIMER

Disclaimer Stoeterij Galloper

Bij het samenstellen van deze site is door Stoeterij Galloper grote zorgvuldigheid betracht. Deze site is voortdurend in ontwikkeling om de informatie zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk aan te bieden. Derhalve aanvaardt Stoeterij Galloper geen enkele aansprakelijkheid betreffende onvolkomenheden en/of onjuistheden van weergegeven informatie en tevens voor onvolledigheid en/of onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen. Eventuele op deze website verstrekte informatie over wet- en regelgeving of van producttechnische aard, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen niet worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient zelf zorg te dragen voor de verificatie van de juistheid en volledigheid van deze informatie. Verwijzingen of hyperlinks naar sites van derden dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Stoeterij Galloper is niet verantwoordelijk voor de informatie op deze sites.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stoeterij Galloper is het niet toegestaan informatie en beeldmateriaal op wat voor manier dan ook te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of te verspreiden, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen danwel in enige andere vorm.

Contact